ผ้ากาว

D.S.K. ผลิตสินค้าผ้ากาวที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของผ้า ประเภทของกาว ความหนา และ สัมผัสมือ ที่แตกต่างกันเพื่อให้มีความเหมาะสมของการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทำให้เสื้อผ้าของคุณนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูง โดยการนำสินค้าผ้ากาวของเราไปเป็นส่วนประกอบภายในเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนต่างๆ  แล้วทำให้รูปลักษณ์รูปทรงเสื้อผ้ามีความสวยงาม รวมไปถึงการสวมใส่ที่มีสวยงามดียิ่งขึ้น 

 

ขอให้เราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเสื้อผ้าของคุณ เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตและออกแบบเสื้อผ้าของคุณให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ